• Home
  • Oferta
  • Szkolenia Medyczne

Szkolenia Medyczne

 

PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH SZKOLEŃ

Szkolenia dla personelu medycznego oraz personelu innych działalności, które dotyczą wymogów oraz obowiązujących przepisów.

PROWADZENIE SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH I OKRESOWYCH

Szkolenia z nadzoru epidemiologicznego oraz podczas wdrażania nowych procedur w placówce.

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Szkolenia z dekontaminacji narzędzi-zasad oraz metod dezynfekcji i sterylizacji dla osób prowadzących i odpowiadających za te procesy.

SZKOLENIA Z ZAKRESU MINIMUM SANITARNEGO DLA POTRZEB GMP/GHP

Minimum sanitarne inaczej nazywane Dobrą Praktyką Higieniczną. Skierowane jest do osób biorących udział w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi, które powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny potwierdzone egzaminem. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1096.

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA NOWEGO PERSONELU Z PROCEDUR MEDYCZNYCH

SZKOLENIA O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ

Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości osób zarządzających jak i personelu.

SZKOLENIA PERSONELU FIRM SPRZĄTAJĄCYCH

Szkolenia personelu firm odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w placówkach medycznych z zasad reżimu sanitarnego i podstaw dezynfekcji.

SZKOLENIA O INDYWIDUALNIE DOBRANEJ TEMATYCE NA ZLECENIE FIRM

PRZEBIEG SZKOLEŃ:

  • Szkolenia w postaci wykładów, prezentacji, kursów.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy klienta.